Category: Regulatory

 • I dag inleder Micropos Medical sin företrädesemission

  I dag inleder Micropos Medical sin företrädesemission

  I dag, onsdag den 30 november 2022 inleder Micropos Medical AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Nio teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie till en kurs av 1,80 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 25 MSEK före emissionskostnader…

 • Micropos Medical genomför företrädesemission

  Micropos Medical genomför företrädesemission

  Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta HypoCath-systemet. Emissionen […]

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

  Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

  Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 14 november 2022 kl. 13.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

 • Test equipment before purchase

  Test equipment before purchase

  Since the company started marketing processing after the pandemic, we have visited several clinics in Europe and the USA, which have shown great interest in our Raypilot® system, which allows…