Category: Regulatory

 • Bokslutskommuniké 2022 är nu publicerad

  Bokslutskommuniké 2022 är nu publicerad

  Micropos Medicals Bokslutskommuniké 2022, Kvartalsrapport Q4, finns nu publicerad.

  ·

  ,

 • Micropos nyemission är nu registrerad

  Micropos nyemission är nu registrerad

  Micropos Medical AB (Publ) avslutade fredag den 16 december 2022 sin företrädesemission som tillförde bolaget 24,4 MSEK efter emissionskostnader. Emissionerna registrerades av Bolagsverket, tisdagen den 3 januari 2023…

  ·

  ,

 • Nyemissionen tecknad till 154 procent

  Nyemissionen tecknad till 154 procent

  Micropos Medical AB avslutade fredag den 16 december sin företrädesemission. Emissionen om 25 MSEK tecknades till 38,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 154 %. Micropos tillförs därmed 24,4 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Emissionen tecknades till 86 procent med stöd av teckningsrätter.

  ·

  ,

 • Collaboration agreement with Johns Hopkins Medicine

  Collaboration agreement with Johns Hopkins Medicine

  Micropos Medical has today entered into a collaboration agreement with Johns Hopkins Medicine, JHM, in Baltimore, USA. The agreement means that JHM will evaluate the company’s product Raypilot® and conduct an in-depth study in Hypofractionation, so-called SBRT, for the treatment of prostate cancer together with the Micropos Raypilot System…

  ·

  ,

 • I dag inleder Micropos Medical sin företrädesemission

  I dag inleder Micropos Medical sin företrädesemission

  I dag, onsdag den 30 november 2022 inleder Micropos Medical AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Nio teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie till en kurs av 1,80 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 25 MSEK före emissionskostnader…

  ·

  ,

 • Micropos Medical genomför företrädesemission

  Micropos Medical genomför företrädesemission

  Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta HypoCath-systemet. Emissionen…

  ·


 • Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

  Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

  Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 14 november 2022 kl. 13.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

  ·

  ,

 • Test equipment before purchase

  Test equipment before purchase

  Since the company started marketing processing after the pandemic, we have visited several clinics in Europe and the USA, which have shown great interest in our Raypilot® system, which allows…

  ·