News

Micropos inleder företrädesemission torsdag den 1 juli

micropos_emissionsmemorandum_210622_low-res anmalningssedel-uf anmalningssedel-uf

Read more

Micropos Medical AB uppdaterar finansiell kalender för 2021 och 2022

Micropos Medical AB (publ), uppdaterar den finansiella kalendern för 2021 och meddelar datum för första kvartalets delårsrapport 2022: Nytt datum 31 augusti 2021 – Delårsrapport kv2…

Read more

Pressmeddelande 2021-06-17 Micropos Medical: Micropos genomför företrädesemission

Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med…

Read more

Webinar presentations now available

The Micropos Clinical Experience Webinar June 1th 2021, Gothenburg, Sweden Powerpoint presentations from the team in Monza Prof. Stefano Arcangeli presentation AIRO Uro-oncologic Group Coordinator…

Read more

Micropos Clinical Experience Webinar

The Micropos Clinical Experience Webinar was a success with more than 100 people showing interest by registering to the event. Here you can watch the…

Read more

Inför Årsstämman 2021. FULLMAKT FÖR OMBUD

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får styrelsen i Micropos Medical AB (publ), 556648–2310, (''Bolaget'') samla in fullmakter…

Read more

Clinical Experience Webinar

Welcome to join our webinar and listen to experienced users on how the RayPilot® System can improve your workflow in Hypofractionation radiation treatment of prostate…

Read more

Inför Årsstämman 26 maj 2021

Inför Årsstämman 26 maj 2021 finns nu dessa dokument tillgängliga att ta del av. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner Beslutsförslag teckningsoptioner Styrelsens förslag till…

Read more

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB

Klicka här för kallelsen i PDF format Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdag den 26 maj 2021 kl.…

Read more

Micropos Medical planerar en företrädesemission (only in Swedish)

Micropos Medical AB har under 2020 introducerat RayPilot HypoCath, ett system för realtidspositionering vid strålningsbehandling av prostatacancer. Produkten har fått ett positivt mottagande och nya…

Read more