Kallelsehandlingar för årsstämman 2023 i Micropos Medical AB (publ)


Årsstämman i Micropos Medical (Publ) tar plats torsdagen den 25 maj 2023 kl. 16.00, på Konferenslokal Pråmen, Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 11, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30. Mer info och anmälan här

Nedan kan du ladda ner Kallelsehandlingar för årsstämman 2023

Bilaga 1Styrelsen förslag till beslut till Årsstämman 2023 Micropos Medical AB

Bilaga 2 – Kallelse till Årsstämma 2023 i Micropos Medical AB

Valberedningens förslag till beslut till Årsstämman 2023 Micropos Medical AB

Anmälningsformulär Årsstämman 2023 Micropos Medical AB

Fullmaktsformulär Micropos Medical AB publ Årsstämma 2023