Collaboration agreement with Johns Hopkins Medicine


Micropos Medical has today entered into a collaboration agreement with Johns Hopkins Medicine, JHM, in Baltimore, USA.

The agreement means that JHM will evaluate the company’s product Raypilot® and conduct an in-depth study in Hypofractionation, so-called SBRT, for the treatment of prostate cancer together with the Micropos Raypilot System.

The agreement is a very important part of our US launch, says the company’s CEO Thomas Lindström. The fact that JHM is now conducting in-depth research into the treatment of prostate cancer together with our equipment is very honorable. At the same time, the study means that the hospital gains an in-depth knowledge of Raypilot. JHM has been treating patients with SBRT for some time but has not found a good method for real-time motion monitoring of the prostate. The work will focus on evaluating a reliable and easy-to-use method that can be routinely used in prostate cancer radiotherapy with the aim of reducing side effects.”, Thomas continues.

The study with Raypilot will start in the middle of the first quarter of 2023.

The Johns Hopkins Hospital is ranked #5 nationally and #1 in Maryland by U.S. News & World Report. The Johns Hopkins Hospital and its School of Medicine are considered to be the founding institutions of modern American medicine and the birthplace of numerous famous medical traditions.

For further information contact:
Thomas Lindström, CEO at Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

This information is information that Micropos Medical AB (publ) is obliged to make public according to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on December 14, 202

Svensk Pressrelease

Micropos Medical har idag ingått ett samarbetsavtal med Johns Hopkins Medicine, JHM, i Baltimore, USA.
Avtalet innebär att JHM skall utvärdera bolagets produkt Raypilot® samt göra en fördjupad studie i Hypofractionering, sk SBRT, för behandling av prostata cancer tillsammans med Micropos Raypilot System.
Avtalet är en mycket viktig del i vår USA lansering, säger företagets vd Thomas Lindström. Att JHM nu bedriver en egen fördjupad forskning kring behandling av prostatacancer tillsammans med vår utrustning är mycket hedervärt. Samtidigt innebär studien att sjukhuset får en fördjupad kunskap om Raypilot. JHM har behandlat patienter med SBRT sedan en tid tillbaka, men har inte hittat någon bra metod för rörelseövervakning av prostatan i realtid. Arbetet kommer att fokusera på att utvärdera en pålitlig och lättanvänd metod som rutinmässigt kan användas vid strålbehandling av prostatacancer med syfte att minska biverkningar.”, fortsätter Thomas.
Studien med Raypilot kommer starta i mitten av första kvartalet 2023.

Johns Hopkins Hospital och dess School of Medicine anses vara en grundinstitution för modern amerikansk medicin och är även födelseplatsen för många kända medicinska traditioner. Enligt U.S News & World Report så rankas Johns Hopkins Hospital som #5 i USA och #1 i Maryland.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2022.