MICROPOS REKRYTERAR NY VD

Med Micropos nya produkt RayPilot HypoCath står bolaget inför nya utmaningar och med en plattform för god tillväxt. För att på bästa sätt ta tillvara detta har styrelsen beslutat att rekrytera en ny verkställande direktör. Fokusområdena för den nya verkställande direktören kommer att vara marknadsintroduktion och försäljning av bolagets nya produkt. Initialt sker bearbetning av de befintliga användarna av första generationens RayPilot och ett antal nya intressenter som väntat på CE-märkningen av den nya produkten (se tidigare pressrelease). Därefter påbörjas en bredare marknadsbearbetning, inledningsvis i Europa.

Till ny VD utses Thomas Lindström. Thomas kommer närmast från Siemens Healthineers där han varit verksam sedan 2011. De senaste två åren som Sales Director Sverige för all bildgivande utrustning. Innan dess ansvarade Thomas för försäljningen och återuppbyggnad av affärsområde Ultraljud i regionen North West Europe. Thomas har även som VD varit med om att starta upp det nordiska dotterbolaget Maquet Nordic AB inom Getinge- koncernen och ansvarade där för uppbyggnaden av all direktförsäljning- och distributörs- verksamhet i Norden och Baltikum. Thomas är diplomerad marknadsekonom från IHM och har ett flertal utbildningar inom organisation och ledarskap.

Nuvarande VD, Tomas Gustafsson, har varit med sedan starten av Micropos och har med kreativitet och entusiasm drivit arbetet med att få fram RayPilot-systemet och fått det introducerat på marknaden. Aktieägarkretsen har vidgats och bolaget har börsintroducerats.

”Micropos har alltid haft en mycket relevant produkt men med den nya HypoCath har vi en icke-invasiv produkt som passar bättre in i arbetsflödet på strålterapiklinikerna och möjliggör säker och effektiv hypofraktionering, d.v.s. få strålningar med hög dos,” säger Tomas Gustafsson

”Micropos står inför ett viktigt skifte där vi vill göra en målmedveten satsning för att bredare penetrera marknaden med vår nya produkt, RayPilot HypoCath. Vår uppfattning är att den ligger rätt i tiden, aktualiserad av introduktionen av hypofraktionering och insikten om behovet av positioneringskontroll” säger Ove Mattsson

VD-bytet sker den 1 juni. Tomas Gustafsson kommer fortsatt bidra till marknadsintroduktionen av RayPilot HypoCath och Micropos vidare utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Ove Mattsson, Styrelseordförande Micropos Medical AB (publ), 073 372 72 80

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot där förbrukningsvaran HypoCath kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.