MICROPOS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2019 finns nu tillgänglig nedan eller på Bolagets hemsida (www.micropos.se).

I går kallade Bolaget även till Årsstämma den 27 maj.

Ett av beslutsförslagen gäller genomförande av nyemission på 12,7 MSEK där Bolaget redan inhämtat tecknings- och garantiförbindelser motsvarande drygt 80% från några av de största ägarna.

Ytterligare information finns på hemsidan och Bolagets IR-sida på Spotlight Stock Market.

micropos-arsredovisning-2019-framsida-212x300

Klicka här eller på bilden för att ladda ner Årsredovisning 2019

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot där förbrukningsvaran HypoCath kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.