Micropos nyemission är nu registrerad

Micropos Medical AB (Publ) avslutade tisdag den 20 juli 2021 sin företrädesemission som tillförde bolaget 24,2 MSEK efter emissionskostnader.

Emissionerna registrerades av Bolagsverket, tisdagen den 10 augusti 2021. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 18 augusti 2021. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 20 augusti 2021.

Genom emissionen har antalet aktier i Micropos ökat med 10 355 918 stycken till totalt 124 401 026 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 517 795,90 kronor till 6 220 051,30 kronor.