TILLSAMMANS MED ELEKTA VINNER MICROPOS MEDICAL EN AFFÄR MED RAYPILOT TILL UNIVERSITETSSJUKHUSET LA PAZ, MADRID SPANIEN

Elekta har placerat en order på RayPilot HypoCath hos Micropos spanska distributör Distribuciones Especiales Dos avsedd för universitetssjukhuset La Paz, Madrid, Spanien.

Det är en glädjande nyhet att kunna berätta att Micropos vunnit en affär med RayPilot system och RayPilot HypoCath till universitetssjukhuset La Paz, Spanien. Affären gjordes tillsammans med Elekta i en större affär med annan strålbehandlingsutrustning.

Affären till La Paz är den andra ordern till Spanien. I maj vann Micropos genom sin distributör den första ordern, då till ett universitetssjukhus i Murcia. Under hösten räknar bolaget med att båda systemen skall vara installerade och klara för regelbunden användning.

”Jag är mycket glad över denna order, säger Bolagets VD Thomas Lindström. Det innebär att vi under senhösten har två system igång i Spanien.

Hospital Universitario La Paz är ett universitetssjukhus i centrala Madrid. Det anses vara ett av Spaniens bästa sjukhus och ett remissjukhus såväl nationellt som internationellt inom vissa specialiteter. Det ger oss en bra bas för vidare marknadsbearbetning av den lokala marknaden ”

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.