Systemorder från Helsingfors Universitetssjukhus

Helsingfors Universitetssjukhus har beslutat sig för att köpa det RayPilot-system som man har använt och utvärderat under de senaste tre åren. Kliniken har sedan tidigare flera konkurrerande positioneringssystem och väljer nu att investera i RayPilot.

– Vi är stolta att Helsingfors Universitetssjukhus nu väljer att köpa RayPilot. Detta tolkar vi som att vårt system tillför något utöver vad andra positioneringssystem kan erbjuda. Företrädare för kliniken uppger att de föredrar RayPilot vid extrem hypofraktionering av prostatacancerpatienter som är en behandlingsform under etablering och som utförs med hög precision vid ett fåtal behandlingstillfällen, säger Tomas Gustafsson, VD för Micropos Medical.

Helsingfors Universitetssjukhus är sedan 2014 referensklinik för RayPilot och har exempelvis bjudits in för att presentera sina positiva erfarenheter av systemet på ett flertal användarmöten som anordnats av en av branschens största leverantörer av strålbehandlingsutrustning. Vidare så har flera europeiska kliniker och distributörer besökt kliniken för att få utbildning och på plats lära sig mer om systemet.

Kliniken använder RayPilot vid extrem hypofraktionering vilket innebär att de på en andel av sina patienter minskar antalet behandlingstillfällen från 40-talet till endast 5. Genom RayPilot kan de övervaka prostatas aktuella läge med hög precision (mindre än 1 mm). Detta för att minimera risken för att skada den friska omkringliggande vävnaden och för att med säkerhet träffa rätt hela tiden. Redan vid en prostatarörelse överstigande 3 mm stänger de av strålen.

När erfarenheten med hypofraktionering ökar antas andelen patienter som erbjuds denna behandling öka.

RayPilot är ett system som består av hård-, mjuk- och förbrukningsvaror som möjliggör ökad precision vid strålbehandling av cancer. Med ökad precision och minskade behandlingsvolymer öppnas möjligheter att effektivisera behandlingen genom hypofraktionering, vilket innebär att man ger högre stråldoser vid färre behandlingstillfällen.

Ordervärdet ligger i linje med bolagets listpris med avdrag för det arbete som kliniken utfört i egenskap av referensklinik. Listpriset för ett RayPilot system är €185 000.

Bilden visar RayPilot på Helsingfors Universitetssjukhus

Om hypofraktionering

Hypofraktionering är en behandlingsmetod inom strålterapi som är under etablering runt om i världen. Det innebär att stråldosen ökas vid varje behandlingstillfälle samtidigt som totala antalet behandlingstillfällen minskas signifikant. Det ställer dock högre krav på precision vid behandlingen då säkerhetsmarginalerna minskas och konsekvenserna av att missa tumören vid ett behandlingstillfälle blir allvarligare.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot är idag avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska samtidigt som antalet behandlingstillfällen reduceras. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot kan användas tillsammans med alla vanligt förekommande linjäracceleratorer och har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017.