RAYPILOT HYPOCATH GODKÄND FÖR CE-MÄRKNING

Micropos kan idag meddela att Bolaget godkänts för CE-märkning av den nya produktgenerationen RayPilot.

Bolaget har under de senaste åren arbetat intensivt med framtagande av den nya produkten RayPilot HypoCath med tillhörande dokumentation. Syftet med RayPilot HypoCath är att erbjuda möjligheten till ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer utan behov av kirurgiskt ingrepp. Precision och realtidsövervakning är en viktig del i strålbehandlingsprocessen då rörelse både kan radikalt minska effekten av behandlingen och öka risken för biverkningar. Kontinuerlig positionsövervakning blir speciellt viktigt vid hypofraktionering, där behandlingen utförs vid en handfull tillfällen i stället för normalt trettio till fyrtio gånger. P.g.a. dess många fördelar är hypofraktionering på väg mot en bredare etablering.

– Vi är mycket glada att HypoCath nu är CE-märkt och ser fram emot att komma igång med klinisk användning av produkten hos både befintliga och nya RayPilot kunder, säger VD, Tomas Gustafsson.

CE-märkningen innebär att RayPilot HypoCath kan marknadsföras, säljas och användas vid prostatacancerbehandling  på den europeiska marknaden samt de länder som godtar CE.
CertifikatHypoCath

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot där förbrukningsvaran HypoCath kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.