Rapport från Europas största strålbehandlingskongress, ESTRO

Mellan den 5-9 maj arrangerades strålbehandlingskongressen ESTRO i Wien. Kongressen samlade 97 utställare och 5 620 deltagare från runt om i världen som träffades för att diskutera det senaste inom strålbehandling. Mässan är årets viktigaste marknadshändelse för Micropos och bolaget var på plats med ett stort team och sin största monter hittills.

Till montern, som hade en gynnsam placering på mässgolvet nära branschens två stora jättar, kom besökare från hela världen, om än med en tyngdpunkt på Europa. Många diskussioner genomfördes med kunder, distributörer, potentiellt nya kunder och nya distributörer samt andra företag i branschen som besökte montern.

Både läkare och fysiker från cancercentret Centre Léon Bérard i Lyon, som använder bolagets produkt RayPilot uppehöll sig vid flertalet tillfällen i montern för att prata med intresserade om sina erfarenheter. Kliniken inledde för ungefär ett år sedan en klinisk studie där RayPilot och konkurrerande system jämförs i behandling och de är snart redo att presentera sina första data.

– Läkaren i Lyon poängterade nu att han var inkörd på implantationsproceduren och och att han välkomnar nu besök från andra intresserade kliniker som kan lära sig från dem. Sedan tidigare har vi Helsingfors Universitetssjukhus som referensklinik för att ta emot besökare och det är naturligtvis väldigt roligt och bra för oss att vi får fler kliniker att skicka potentiella kunder till, säger vd Tomas Gustafsson.

Det bestående intrycket från mässan för Micropos del var annars en fortsättning på den trend mot ett allt större intresse för hypofraktionering som man har observerat de senaste åren, och att detta intresse nu är så stort att det finns en meningsfull marknad att bearbeta.

– Vi hade bra tryck i montern, stundtals var alla tio personer i vårt team samtidigt upptagna i diskussioner med besökare. Upplevelsen är att fler känner till vårt bolag och vår produkt vilket yttrar sig i mer specifika frågor om tillämpningen av RayPilot. I år hade vi även ett flertal förbokade möten med kliniker och vår upplevelse är att de flesta som kommer till oss har en plan att gå mot hypofraktionering och att de inser behovet av den högre precision i behandlingen som RayPilotmöjliggör, säger Tomas Gustafsson.

För att se bilder från utställningen besök gärna vår Facebooksida www.facebook.com/microposmedical (denna kräver inget Facebook-konto)

Om hypofraktionering
Hypofraktionering är en behandlingsmetod inom strålterapi som är under etablering. Det innebär att man minskar ned antalet behandlingstillfällen och samtidigt ökar stråldosen vid varje tillfälle. Det ställer dock högre krav på precision vid behandlingen då konsekvenserna av att missa tumören vid ett behandlingstillfälle blir större. Micropos kund Helsingfors Universitetssjukhus minskar antalet behandlingstillfällen på en andel av sina prostatacancerpatienter från normala 40-talet till endast 5 med hjälp av precisionen som RayPilot ger. När erfarenheten ökar antas denna andel öka.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.