NYEMISSIONEN TECKNAD TILL 186 PROCENT

Nyemissionen tecknad till 186 procent

Micropos Medical AB avslutade onsdag den 4 december sin företrädesemission. Emissionen om 7,8 MSEK tecknades till 14,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 186 %. Micropos tillförs därmed 7,4 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 87 procent med stöd av teckningsrätter.

  • Det känns mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen kan vi lägga fullt fokus på att färdigställa CE-certifiering och få igång klinisk användning av RayPilot med HypoCath, säger Tomas Gustafsson, VD i Micropos. Jag vill passa på att tacka både de som ställt upp med teckningsgarantier innan emissionen och de som varit med och investerat i emissionen.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Tilldelning kommer endast att ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen. Övriga investerare kommer inte att kunna beredas någon tilldelning utan välkomnas till handel i aktien på Spotlight Stock Market.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av december 2019.

Genom emission av 14 149 277 aktier ökar antalet aktier till totalt 99 044 277 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 707 463,85 kronor till 4 952 213,85 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot HypoCath som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019.