Micropos publicerar Årsredovisning för 2016

Micropos Medical AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2016.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2016 finns nu att ladda ner nedan:
micropos-arsredovisning-2016-web

Som tidigare har kommunicerats hålls Micropos årsstämma i anslutning till bolagets lokaler den 24 maj 2017 kl. 15.00, Stena Center 1, konferensrum Atlantis, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30

Anmälan om deltagande ska ske senast den senast fredagen den 19 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.