MICROPOS PÅ HELSIDA I SVENSKA DAGBLADETS NÄRINGSLIVSBILAGA

Micropos i lördagens (20181013) SvD Näringslivsbilaga.
Läs mer om vår satsning på den nya RayPilot HypoCath som kommer underlätta för cancerkliniker att höja precisionen vid strålbehandling av prostatacancer.
Välkommen att vara med i vår pågående nyemission.

Read more