MICROPOS MEDICAL BEVILJAS BIDRAG PÅ 0,5 MSEK FRÅN VINNOVA FÖR HYPOCATH™

Micropos Medical har deltagit i fas 1 i EU:s ramprogram Horizon 2020. I detta fick Bolaget utmärkelsen ”Seal of Excellence” för RayPilot HypoCath, vilket är en kvalitetsstämpel på förstklassiga innovationer som Europeiska Komissionen rekommenderar att investera i. Detta har lett till att Vinnova har beviljat Bolaget 500 000 kr för att genomföra nästa fas och ansöka om upp till 2,5 MEUR för att accelerera lanseringen av HypoCath 

– Det är mycket glädjande att vår RayPilot HypoCath ansökan blev så väl mottagen och att vi fått Vinnovas stöd. Det är stor konkurrens med många sökande där flertalet ansökningar inte når den utvärderingspoäng som krävs. Det visar att granskarna av projektet anser att RayPilot HypoCath har hög vetenskaplig nivå och stora potentiella fördelar för såväl patient som sjukvården inom prostatacancerbehandling. Det gör att vi känner oss väl positionerade inför nästa fas i programmet där bidragen är upp till 2,5 miljoner Euro, säger Tomas Gustafsson, VD för Micropos Medical.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta görs främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

RAYPILOTHYPOCATH_Seal of Excellence

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot HypoCath som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018.