Micropos Medical AB uppdaterar finansiell kalender för 2021 och 2022

Micropos Medical AB (publ), uppdaterar den finansiella kalendern för 2021 och meddelar datum för första kvartalets delårsrapport 2022:

  • Nytt datum 31 augusti 2021 – Delårsrapport kv2 och första sex månaderna 2021
  • Nytt datum 30 november 2021 – Delårsrapport kv 3 och nio månader 2021
  • 28 februari 2022 – Bokslutskommuniké och kv4 2021
  • 30 maj 2022 – Delårsrapport kv 1 2022

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se