Micropos lanserar Raypilot HypoCath™ på Europas största strålbehandlingskongress

Micropos kommer i samband med Europas största strålbehandlingskongress ESTRO i Barcelona under mitten av april lansera RayPilot HypoCath som är en ny produkt i RayPilot familjen.

Det unika med HypoCath är att den till skillnad mot konkurrerande system direkt kan appliceras i klinikens befintliga arbetsflöde på ett rutinmässigt sätt och dessutom utan behov av kirurgiska ingrepp.

HypoCath är utformad som en urinkateter där RayPilot tekniken integrerats för att kunna följa prostatarörelsen i realtid. Ökad precision och säkerhet är en av förutsättningarna för att minska risken för oönskade biverkningar och för att dra ner på antalet behandlingstillfällen genom så kallad hypofraktionering.

– RayPilot HypoCath är ett resultat av direkta önskemål från befintliga och potentiella kunder. Vi har märkt att merparten av strålbehandlande läkare och deras kliniker helst avstår eller har begränsade resurser för kirurgiska ingrepp vilket har hindrat våra framgångar. Med HypoCath anser vi nu att detta hinder är undanröjt och vi tror därmed att tröskeln för att komma igång har sänkts rejält vilket kommer innebära ökad försäljning av både system och förbrukningsvara, säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

RayPilot HypoCath passar direkt med övrig hårdvara och mjukvara i RayPilot systemet och kommer efter sedvanlig certifiering säljas parallellt med den ursprungliga RayPilot sändaren.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17/4 2018.