Micropos förstärker med erfaren försäljningsresurs

Micropos förstärker säljorganisationen genom att knyta upp Massimo Abbiati på försäljningssidan.

Massimo har mångårig erfarenhet av strålbehandlingsbranschen och kommer närmast från Elekta som är en av världens största aktörer i branschen där han i 20 år haft olika roller, bland annat som sydeuropachef.

– Det känns väldigt motiverande att Massimo med sin långa erfarenhet och kunskap i branschen tror på vår produkt och att han nu valt att arbeta tillsammans med oss. Vi anser oss ha god nytta av både hans erfarenhet och stora nätverk i branschen säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Massimo kommer arbeta både direkt med kunder samt med befintliga och potentiellt nya distributörer

– Jag är glad att börja arbeta med RayPilot som nu används för att öka precisionen vid prostatacancerbehandling, Jag har sett hur intresset har ökat de senaste åren för produkter som avser att övervaka rörliga mål inom radioterapi, inte minst genom mitt tidigare arbete som europachef inom projektet med att ta fram en kombinerad magnetkamera och linjäraccelerator, säger Massimo Abbiati som arbetar som senior konsult för Micropos.

Massimo Abbiati på väg in till Micropos monter på prostatacancerkongress i Spanien, februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.