KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018-09-18

 

  • Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 11 927 686 (20,0 %) aktier av totalt 59 738 255 aktier representerade.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission enligt tidigare presenterat förslag.
  • Stämman beslutade att ersätta styrelseledamoten Ove Mattsson för emissionsgarantin enligt tidigare presenterat förslag.
  • Övrigt förekom icke.

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av förbrukningsvaran RayPilot HypoCath pågår. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.