Inför Årsstämman 26 maj 2021

Inför Årsstämman 26 maj 2021 finns nu dessa dokument tillgängliga att ta del av.

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner

Beslutsförslag teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut om bemyndigande