Inför Årsstämman 2021. FULLMAKT FÖR OMBUD

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får styrelsen i Micropos Medical AB (publ), 556648–2310, (”Bolaget”) samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

 

Aktieägare som önskar ge fullmakt till Richard Nilsson, produktionschef vid Bolaget, att representera sina aktier på stämman ska skicka in komplett formulär inklusive bilaga 1 och eventuella bilagda behörighetshandlingar till Bolaget. Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 25 maj 2021 kl. 17.00.

 

Lada ner fullmaktsformulär här

fullmaktsformular-2021