Genombrott i Storbritannien från NHS-sjukhus i Edinburgh

Micropos Medical har fått en order på ett RayPilot-system från NHS Lothian/Edinburgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edinburgh, Storbritannien. Samtidigt inleds ett forskningssamarbete kring hur RayPilot-systemet kan vidareutvecklas för nya applikationer inom cancervården.

RayPilot är ett system som består av hårdvara, mjukvara och förbrukningsvaror och som möjliggör ökad precision vid strålbehandling av cancer. Med ökad precision öppnas möjligheter att minska risken för biverkningar och för att effektivisera behandlingen genom hypofraktionering, vilket innebär att man ger högre stråldoser vid färre behandlingstillfällen.
Edinburgh Cancer Centre har utvärderat flera positioneringssystem och har varit på studiebesök hos både RayPilotanvändare liksom hos kliniker som använder konkurrerande positioneringsutrustning.

– Det är ett viktigt genombrott för oss att komma in i Storbritannien och då på ett sjukhus inom NHS-systemet som är en världens största aktörer inom hälso- och sjukvård. Att Edinburgh Cancer Centre valde oss efter att ha utvärderat flera olika konkurrerande system är en framgång för oss. Det är dessutom extra spännande då många kliniker i NHS-systemet har en uttalad riktning att gå mot hypofraktionering och det är av stor vikt att ha brittiska referenser för att sälja i Storbritannien”, säger Micropos VD Tomas Gustafsson.

Det initiala ordervärdet uppgår till €145 000 och leverans beräknas ske under hösten.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.