Första Raypilot installerat i Storbritannien

Under förra veckan installerades det första RayPilot systemet i Storbritannien på Edinburgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edinburgh som är ett universitetssjukhus inom det offentliga sjukvårdssystemet NHS.

Sjukhuset skall använda RayPilot för att säkerställa att strålningen fokuseras på tumören när de påbörjar hypofraktionering där de kommer behandla prostatacancerpatienter vid endast 5 tillfällen med hög precision i stället för det allmänt vedertagna 40-talet fraktioner.

Förutom att använda RayPilot för prostatacancerbehandling med hög precision har kliniken även för avsikt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med målsättningen att både bredda funktionaliteten och att arbeta med andra tumörgrupper där organrörelsen är kritisk för slutresultatet.

Som Micropos VD, Tomas Gustafsson sagt i tidigare pressmeddelande så är denna försäljning ett genombrott i Storbritannien där det finns många kliniker inom NHS-systemet som har en uttalad riktning att gå mot en effektivare strålbehandling genom införande av hypofraktionering.

Installation och utbildningsmoment genomfördes av Micropos personal i förra veckan utan att påverka det kliniska arbetet på strålbehandlingsavdelningen.

Behandlingsstart beräknas ske under första kvartalet 2018.

Micropos team bestående av Oscar Sjöberg, Andreas Bergqvist och Hanna Syrén tillsammans med personal från

The Edinburgh Cancer Center vid installationen av RayPilot.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.