FÖRSTA RAYPILOT HYPOCATH™ SYSTEMORDER TILL ITALIEN

 

Micropos kan meddela att bolaget har fått sin första RayPilot HypoCath systemorder från Italien.
Ordern har lagts av bolagets italienska distributör ELSE Solutions srl. som sedan augusti 2017 är Micropos distributör.

  • Efter lanseringen av RayPilot HypoCath så har vi sett ett ökat intresse från den italienska marknaden och vi har flera pågående diskussioner med potentiella kunder från både offentliga och privata kliniker säger Massimo Agosti, VD på ELSE Solutions.

Micropos lanserade RayPilot HypoCath, som är en ny produkt i RayPilot familjen, i samband med Europas största strålbehandlingskongress ESTRO i Barcelona under mitten av april 2018.

  • Vi har tagit fram RayPilot HypoCath eftersom vi har märkt att merparten av strålbehandlingsklinikerna inte har resurser att kirurgiskt lägga in RayPilot sändaren. Med HypoCath behövs inte längre det kirurgiska momentet alls och därmed har ett stort hinder för klinikerna undanröjts. Detta i kombination med att klinisk bevisning för den typen av behandlingar som RayPilot är avsedd för äntligen har börjat publiceras gör att vi ser en spännande framtid för bolaget säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Det unika med HypoCath är att den till skillnad mot konkurrerande system direkt kan appliceras i klinikens befintliga arbetsflöde på ett rutinmässigt sätt och dessutom utan behov av kirurgiska ingrepp. HypoCath är utformad som en urinkateter där RayPilot-tekniken integrerats för att kunna följa prostatarörelsen i realtid. Ökad precision och säkerhet är en av förutsättningarna för att minska risken för oönskade biverkningar och för att dra ner på antalet behandlingstillfällen genom så kallad hypofraktionering.

  • Genom lanseringen av HypoCath ser vi nu ett ökat intresse från marknaden och vi är mycket glada att på kort tid efter presentationen av produkten nu kunna meddela vår första RayPilot HypoCath systemförsäljning till Italien. Detta visar att vårt fokuserade utvecklingsarbete av HypoCath och våra marknadssatsningar nu kan börja ge utdelning. Affären är gjord i nivå med gällande prislista och sedvanliga distributörsrabatter fortsätter Micropos VD, Tomas Gustafsson.

RayPilot HypoCath™

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av förbrukningsvaran RayPilot HypoCath pågår. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Om ELSE Solutions S.r.l.:

ELSE Solutions S.r.l. är ett italienskt företag som grundades 1990 och har lång erfarenhet av produktion och försäljning av utrustning och tjänster inom både medicinska och industriella tillämpningar, organiserade i dedikerade divisioner med högkvalificerad personal inom nuklearmedicin, radioterapi, radiodiagnostik och strålskydd.
ELSE har tidigare erfarenhet av att sälja positioneringssystem för att positionsbestämma tumörer med fokus på prostatacancer i Italien. Den kommersiella strukturen består såväl av egna säljare som ett effektivt nätverk av fullbordade försäljningsagenter som täcker hela italienska territoriet.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018.