Author: Martin Troedsson

 • Micropos Medical genomför företrädesemission

  Micropos Medical genomför företrädesemission

  Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar. Målsättningen för 2024 är att kraftigt kunna öka antalet behandlade patienter…

  ·


 • Micropos Medical genomför företrädesemission

  Micropos Medical genomför företrädesemission

  Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta HypoCath-systemet. Emissionen…

  ·


 • Test equipment before purchase

  Test equipment before purchase

  Since the company started marketing processing after the pandemic, we have visited several clinics in Europe and the USA, which have shown great interest in our Raypilot® system, which allows…

  ·