Amerikanskt patent för Raypilot

Micropos Medical har den 18 juli 2017 erhållit amerikanskt patent för algoritmen bakom positioneringen i RayPilotsystemet som kontinuerligt under strålbehandling kan ge en cancertumörs exakta position.

Det beviljade amerikanska patentet, US 9,707,041 har benämningen ”Model Based Positioning System” och täcker metoden som ligger till grund för positionering av tumören i RayPilot systemet. Enligt det beviljade patentet skyddas kalibreringen av systemet där en positioneringsmodell skapas för varje antennelement och där dessa sedan tillsammans används för att positionera tumören i realtid.

Den patenterade algoritmen säkerställer att en hög noggrannhet på tumörens position erhålls och övervakas under varje behandlingstillfälle. Normalt sett vid dagens behandlingar kan sjukhusen inte avläsa tumörens position under strålningen och förekommande biverkningar vid strålbehandling av prostatacancer är urinvägs- och ändtarmsbesvär samt impotens.

RayPilot håller på att etableras på ett antal europeiska sjukhus som ett verktyg för att höja precisionen vid behandling av prostatacancer i syfte att möjliggöra behandling med minskad risk för skada på omkringliggande frisk vävnad samt som ett hjälpmedel för att minska antalet behandlingstillfällen. Produkten används för att kontinuerligt avläsa tumörens position och strålen kan stängas av så fort som tumören rör på sig för att säkerställa att stråldosen koncentreras på tumören och ej den friska omkringliggande vävnaden.

Det amerikanska patentverket (USPTO) har valt att förlänga patenttiden med 44 dagar på grund av en onormalt lång handläggningstid hos dem. Det innebär att patenttiden för patentet sträcker sig till och med 2027-10-20.

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac iX linear accelerators och Trilogy system. I en unik kommande generation av RayPilot sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017.