New article about Raypilot System published in the scientific journal Cancers


New article about Raypilot System published in the scientific journal Cancers

For the first time, the dosimetric effects of organ motion have been investigated in the treatment of prostate cancer with dose-escalated SBRT.

The research team in Monza, at the Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, has investigated the effect of being able to turn off the radiation dose during organ movement. Their implemented organ motion management strategy together with strict patient preparation with repeatable bladder filling, small margins around the treatment organs, robust and organ-sparing treatment plans, efficient soft tissue image matching and rapid beam delivery, ensured that treatment could be delivered as planned without any major dose changes to the prostate and risk organs, despite movements.The team concludes that if they had not been able to turn off the radiation dose during organ movement, the result would have been that less dose was delivered to the prostate and surrounding healthy organs such as the bladder would have received too much radiation dose in some cases.

The research team recommends that continuous motion monitoring, beam shutdown and motion correction is implemented to safely deliver SBRT treatment for prostate cancer.

The article was published in the publication Cancers on February 10 and will be presented by the research team at the British Radiation Therapy meeting in London in March.

Micropos Medical’s CEO Thomas Lindström says:

“This is extremely important information that is now being confirmed with scientific work. We have received this information previously also from other users, which has now been scientifically reviewed and approved. It feels enormously satisfying that this science is being spread and I think it shows that we at Micropos are on the right track in our vision ‘to play a crucial role in modern treatment of prostate cancer’.”

Read article here


Ny artikel om Raypilot System publicerad i vetenskapsskriften Cancers

För första gången har dosimetriska effekterna av organrörelse undersökts vid behandling av prostatacancer med doseskalerad SBRT. 

Det är forskarteamet i Monza, vid Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, som undersökt effekten av att kunna stänga av stråldosen vid organrörelse. Deras implementerade strategi för hantering av organrörelse tillsammans med en strikt patientförberedelse med repeterbar blåsvolym säkerställde att behandling kunde levereras enligt plan utan några större förändringar av dosen till prostatan och riskorgan trots rörelser. Teamet konkluderar att om de inte hade kunnat stänga av stråldosen vid organrörelse skulle resultatet varit att mindre dos levererats till prostatan och friska omkringliggande organ såsom urinblåsan hade fått för mycket dos av strålning i vissa fall. Forskarteamet rekommenderar att kontinuerlig rörelseövervakning, strålavstängning och rörelsekorrigering införs för att säkert leverera SBRT behandling vid prostatacancer.

Artikeln infördes i publikationen Cancers den 10 februari och kommer att presenteras av forskarteamet vid bland annat det brittiska strålterapimötet i London i mars månad.

Bolagets VD Thomas Lindström säger:
Detta är oerhört viktig information som nu bekräftas med vetenskapligt arbete. Vi har fått denna information till oss tidigare också från andra användare, som nu vetenskapligt granskats och godkänts. Det känns enormt tillfredsställande att denna vetenskap sprids och jag tycker den visar att vi på Micropos är på rätt väg i vår vision ‘att spela en avgörande roll i modern behandling av prostatacancer’.”

Länk till artikel