Bokslutskommuniké 2022 är nu publicerad


Micropos Medicals Bokslutskommuniké 2022, Kvartalsrapport Q4 2022, finns nu publicerad.

Läs rapporten här