Micropos nyemission är nu registrerad


Micropos Medical AB (Publ) avslutade fredag den 16 december 2022 sin företrädesemission som tillförde bolaget 24,4 MSEK efter emissionskostnader. Emissionerna registrerades av Bolagsverket, tisdagen den 3 januari 2023. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 9 januari 2023. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 13 januari 2023.
Genom emissionen har antalet aktier i Micropos ökat med 13 877 219 stycken till totalt 138 772 195 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 693 860,95 kronor till 6 938 609,75 kronor.

För ytterligare information kontakta VD Thomas Lindström, tel. 076-140 72 29 eller via mail thomas.lindstrom@micropos.se