Nyemissionen tecknad till 154 procent


Micropos Medical AB avslutade fredag den 16 december sin företrädesemission. Emissionen om 25 MSEK tecknades till 38,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 154%. Micropos tillförs därmed 24,4 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Emissionen tecknades till 86 procent med stöd av teckningsrätter.

– Genom att fokusera vårt arbete med att stötta de kliniker vi nu har som till stor del regelbundet använder Raypilot vid behandling av prostatacancer räknar vi med att få tillräckligt bra underlag för att kunna övertyga fler kliniker om att Raypilot kan reducera kostnaderna för klinikerna och ge patienterna en bättre vård än de tidigare fått. Extra spännande är förra veckans samarbetsavtal med Johns Hopkins Medicine i USA som kan bli en verklig språngbräda för oss in på den amerikanska marknaden, säger Thomas Lindström, VD i Micropos. Med ett antal kliniker som regelbundet genomför behandlingar med Raypilot och en fördjupad självständig studie från Johns Hopkins om hypofraktionering med stöd av Raypilot systemet underlättas införsäljningen av systemet till nya kunder och det finns därmed goda förutsättningar att öka försäljningen de närmaste åren. Att även aktieägarna ser att vi närmar oss ett genombrott gör inte saken mindre intressant att jobba för.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Övriga investerare kommer inte att erhålla något besked från bolaget.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2023.

Genom emission av 13 877 219 aktier ökar antalet aktier till totalt 138 722 195 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 693 860,95 kronor till 6 639 609,75 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ)

031-760 80 05, info@micropos.se