Micropos Medical continues US launch


Micropos Medical participated in the American radiation therapy congress ASTRO (American Society for Radiation Oncology) in San Antonio, USA from the 23 to the 25th of October.

The ASTRO congress and exhibition is the world’s largest in radiation therapy. It was the first time since the corona pandemic that non-American participants and companies were welcome. Expectations were high and although the number of participants was not at the level of congresses before the pandemic, Micropos got in touch with many qualitative stakeholders. Several doctors from different hospital groups clearly stated the importance of an innovative monitoring system that can be easily implemented in hospitals with the transition to hypofractionation.

Our view is that Raypilot lives up to these expectations, says company CEO Thomas Lindström. Hypofractionation is making strong progress in the United States, and the compensation systems there have begun to be adapted to treatment results and not the number of times you are irradiated. This will likely drive hypofractionation (also called SBRT) and thus the importance of movement control in general and not least for the prostate, Thomas continues. 

The US is the single largest market for radiation therapy equipment. Over 250,000 new cases of prostate cancer are diagnosed annually. The market is mostly made up of private healthcare providers and most of them were represented at the ASTRO meeting by doctors and administrators. The company’s task is now to follow up on these and, among other things, offer on-site testing.

This news post was originally posted by Micropos on Cision News

Gothenburg 2022103. 

Svenska

Micropos Medical fortsätter USA lansering

Under förra veckan deltog Micropos Medical AB på den amerikanska strålterapi kongressen ASTRO (American Society for Radiation Oncology) i San Antonio, USA.

Denna kongress och utställning är världens största inom strålterapi. Det var första gången sedan coronapandemin som icke amerikanska deltagare och företag var välkomna. Förväntningarna var stora och även om antalet deltagare inte var på nivå med kongresser innan pandemin så fick Micropos kontakt med många kvalitativa intressenter. Flera läkare från olika sjukhusgrupper uttalande entydigt vikten av ett innovativt övervakningssystem som på ett enkelt vis kan implementeras på sjukhusen i och med övergången till Hypofraktionering.

Vår bild är att Raypilot lever väl upp till dessa förväntningar” säger bolagets VD Thomas Lindström.

Han fortsätter vidare ”Hypofraktionering är på stark frammarsch i USA och ersättningssystemen där har börjat anpassas till behandlingsresultat och inte antalet gånger man strålar. Detta kommer sannolikt driva på hypofraktionering (också kallat SBRT) och därmed vikten av rörelsekontroll generellt och inte minst för prostatan”.

USA är den enskilt största marknaden för utrustning inom strålterapi. Över 250 000 nya fall av prostatacancer diagnostiserar årligen. Marknaden är består till mesta dels av privata sjukvårdsaktörer och flertal av de fanns representerade på ASTRO mötet genom läkare och administratörer. Bolagets uppgift är nu att följa upp dessa och bland annat erbjuda utprovning på plats.

Denna nyhet publicerades av Micropos via Cision News den 221031, Göteborg.