Home / News / 2022 / April

Archive: April 2022

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma tisdag den 24 maj 2022 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata…

Read more