Home / News / 2021 / June

Archive: June 2021

Micropos inleder företrädesemission torsdag den 1 juli

micropos_emissionsmemorandum_210622_low-res anmalningssedel-uf anmalningssedel-uf

Read more

Micropos Medical AB uppdaterar finansiell kalender för 2021 och 2022

Micropos Medical AB (publ), uppdaterar den finansiella kalendern för 2021 och meddelar datum för första kvartalets delårsrapport 2022: Nytt datum 31 augusti 2021 – Delårsrapport kv2…

Read more

Pressmeddelande 2021-06-17 Micropos Medical: Micropos genomför företrädesemission

Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med…

Read more

Webinar presentations now available

The Micropos Clinical Experience Webinar June 1th 2021, Gothenburg, Sweden Powerpoint presentations from the team in Monza Prof. Stefano Arcangeli presentation AIRO Uro-oncologic Group Coordinator…

Read more

Micropos Clinical Experience Webinar

The Micropos Clinical Experience Webinar was a success with more than 100 people showing interest by registering to the event. Here you can watch the…

Read more