Home / News / 2021 / May

Archive: May 2021

Inför Årsstämman 2021. FULLMAKT FÖR OMBUD

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får styrelsen i Micropos Medical AB (publ), 556648–2310, (''Bolaget'') samla in fullmakter…

Read more

Clinical Experience Webinar

Welcome to join our webinar and listen to experienced users on how the RayPilot® System can improve your workflow in Hypofractionation radiation treatment of prostate…

Read more

Inför Årsstämman 26 maj 2021

Inför Årsstämman 26 maj 2021 finns nu dessa dokument tillgängliga att ta del av. Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner Beslutsförslag teckningsoptioner Styrelsens förslag till…

Read more