Home / News / 2020 / April

Archive: April 2020

MICROPOS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2019 finns nu tillgänglig nedan eller på Bolagets hemsida (www.micropos.se). I går kallade Bolaget även till Årsstämma…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10,…

Read more