Home / News / 2020 / March

Archive: March 2020

FLAGGNINGSMEDDELANDE

9 MARS 2020 Micropos styrelseordförande Ove Mattsson har ökat sitt aktieinnehav med 4 000 000 aktier genom en transaktion med Bolagets största ägare Brohuvudet AB.…

Read more