Home / News / 2019 / November

Archive: November 2019

PUBLICERAR EMISSIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN SOM INLEDS MÅNDAGEN DEN 18 NOVEMBER

Måndag den 18 november inleds företrädesemissionen i Micropos Medical AB. Nyemissionen tillför bolaget 7,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är en företrädesemission som…

Read more

KVARTALSREDOGÖRELSE MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Juli-september 2019 Omsättning, 0 kSEK (519) Resultat före skatt, – 3 285 kSEK (- 2 855) Resultat per aktie, -0,04 SEK (-0,05) Dialog med expertgruppen…

Read more

TIDIGARELÄGGER KVARTALSREDOGÖRELSEN FÖR TREDJE KVARTALET 2019

Micropos Medical AB (Publ) tidigarelägger kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2019. Kvartalsredogörelsen kommer att publiceras innan handel i bolagets aktie startar på Spotlight Stock Market fredag…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 20191104

Ove Mattsson valdes till ordförande att leda den extra bolagsstämman Vid stämman var 21 371 054 (25,2 %) aktier av totalt 84 895 665 aktier representerade. Stämman beslutade om…

Read more