Home / News / 2019 / October

Archive: October 2019

KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ) kallar idag till extra bolagsstämma. Bolagsstämman kommer att hållas den 4 november kl 10.00 på Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärds…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2019 kl. 10.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata…

Read more