Home / News / 2019 / May

Archive: May 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019

Ove Mattsson valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 23 855 359 (28,1 %) aktier av totalt 84 895 665 aktier representerade. Stämman…

Read more

KVARTALSREDOGÖRELSE MICROPOS MEDICAL

Januari – mars 2019 Omsättningen uppgick till 12 kSEK (576) Resultat före skatt blev -3 579 kSEK (-4 085) Under perioden har kostnader för utveckling…

Read more

VALBEREDNINGEN I MICROPOS MEDICAL AB´S FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019

Bakgrund En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Micropos Medical AB. Valberedningens representanter är: Anders Walldov, Brohuvudet AB, ordförande i valberedningen Hans…

Read more