Home / News / 2019 / April

Archive: April 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 15.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10,…

Read more

MICROPOS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Micropos Medical AB (publ) publicerar i dag årsredovisning för 2018. Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2018 finns nu tillgänglig nedan eller på…

Read more