Home / News / 2019 / February

Archive: February 2019

MICROPOS AVGER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Helår Rörelseintäkter 1 227 kSEK (1 999) Periodens resultat -15,5 MSEK (-14,3) Resultat per aktie -0,18 (-0,24) Soliditet 76,7 % (69,8 %) Bolaget presenterar den nya…

Read more