Home / News / 2018 / November

Archive: November 2018

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR Q3 PUBLICERAS

Januari-september 2018 Omsättning, 1 150 kSEK (458) Resultat före skatt, – 10 553 kSEK (- 11 567) Resultat per aktie, -0,18 SEK (-0,19) Summa eget…

Read more

MICROPOS MEDICAL BEVILJAS BIDRAG PÅ 0,5 MSEK FRÅN VINNOVA FÖR HYPOCATH™

Micropos Medical har deltagit i fas 1 i EU:s ramprogram Horizon 2020. I detta fick Bolaget utmärkelsen ”Seal of Excellence” för RayPilot HypoCath™, vilket är…

Read more