Home / News / 2018 / October

Archive: October 2018

MICROPOS TILLFÖRS 24,8 MSEK EFTER AVSLUTAD NYEMISSION

Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) (”Micropos” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den…

Read more

MICROPOS PÅ HELSIDA I SVENSKA DAGBLADETS NÄRINGSLIVSBILAGA

Micropos i lördagens (20181013) SvD Näringslivsbilaga. Läs mer om vår satsning på den nya RayPilot HypoCath™ som kommer underlätta för cancerkliniker att höja precisionen vid…

Read more

MICROPOS MEDICAL OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET OCH BJUDER IN TILL INVESTERARPRESENTATION

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller i någon…

Read more