Home / News / 2018 / September

Archive: September 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018-09-18

  Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 11 927 686 (20,0 %) aktier av totalt 59 738 255 aktier representerade. Stämman…

Read more