Home / News / 2018 / August

Archive: August 2018

MICROPOS GENOMFÖR NYEMISSION OM 29,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller i någon annan…

Read more

MICROPOS AVGER DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

  Delårsrapport januari – juni 2018 Under Europas största strålbehandlingskongress ESTRO lanserade Micropos en ny förbrukningsvara RayPilotHypoCath™, som innebär att framtida användning av RayPilot kan…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)

  Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 september 2018 kl. 13.30, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf…

Read more

FIRST RAYPILOT HYPOCATH™ SYSTEM ORDER TO ITALY

  Micropos is proud to announce the first RayPilot HypoCath™ system order from Italy. The order has been submitted by the company’s Italian distributor ELSE…

Read more

FÖRSTA RAYPILOT HYPOCATH™ SYSTEMORDER TILL ITALIEN

  Micropos kan meddela att bolaget har fått sin första RayPilot HypoCath™ systemorder från Italien. Ordern har lagts av bolagets italienska distributör ELSE Solutions srl.…

Read more