Home / News / 2018 / June

Archive: June 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 20180531

  Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 12 663 204 (21,2 %) aktier av totalt 59 738 255 aktier representerade. Stämman…

Read more