Home / News / 2018 / February

Archive: February 2018

Bokslutskommuniké 2017

Rörelseintäkter 1 999 kSEK (1 469) Periodens resultat–14,3 MSEK (-17,0) Resultat per aktie -0,24 (-0,28) Soliditet 69,8 % (84,3 %) Bolaget fick tre order på…

Read more

Micropos förstärker med erfaren försäljningsresurs

Micropos förstärker säljorganisationen genom att knyta upp Massimo Abbiati på försäljningssidan. Massimo har mångårig erfarenhet av strålbehandlingsbranschen och kommer närmast från Elekta som är en…

Read more