Home / News / 2017 / November

Archive: November 2017

Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-september 2017 Omsättning, 458 kSEK (201) Resultat före skatt, – 11 567 kSEK (- 13 346) Resultat per aktie, -0,19 SEK (-0,28) Summa eget kapital…

Read more

First patient treated with Raypilot in Turkey

Den första prostatacancerpatienten har behandlats med RayPilot på det privata sjukhuset Gayreteppe Florence Nightingale i Istanbul, Turkiet. RayPilot används för att detektera prostatarörelse kontinuerligt under strålbehandling…

Read more

Första patienten behandlad med Raypilot i Turkiet

Den första prostatacancerpatienten har behandlats med RayPilot på det privata sjukhuset Gayreteppe Florence Nightingale i Istanbul, Turkiet. RayPilot används för att detektera prostatarörelse kontinuerligt under strålbehandling…

Read more