Home / News / 2017 / May

Archive: May 2017

Kommuniké från årsstämma 2017-05-24

Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman Vid stämman var 19 289 502 (32,3 %) aktier av totalt 59 738 255 aktier representerade. Stämman beslutade att…

Read more

Rapport från Europas största strålbehandlingskongress, ESTRO

Mellan den 5-9 maj arrangerades strålbehandlingskongressen ESTRO i Wien. Kongressen samlade 97 utställare och 5 620 deltagare från runt om i världen som träffades för att…

Read more

Micropos publicerar Årsredovisning för 2016

Micropos Medical AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2016. Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2016 finns nu att ladda ner…

Read more